SPREMEMBA.si

PIŠITE NAM

Pišite nam!

M: 031 245 555

E: info@drustvo-sprememba.si

O nas

Društvo SPREMEMBA.si je nevladna organizacija, za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja.

 

Verjamemo, da ima vsak otrok pravico odraščati in šolati se v okolju, kjer se počuti varno in sprejeto. Če otrok doživlja vrstniško nasilje, je ta pravica kršena. Z večanjem občutljivost do vrstniškega nasilja, spodbujanjem pozitivnih oblik vedenja in krepitvijo socialnih veščin, prispevamo k oblikovanju pozitivnega šolskega okolja.

 

Če se bomo o vrstniškem nasilju pogovarjali že zgodaj, bomo preprečili, da bi se takšno vedenje nadaljevalo in stopnjevalo, ter poskrbeli, da bo šola prostor, v katerem bodo imeli vsi učenci enake možnosti za učenje in osebnostni razvoj.

 

Naše poslanstvo

Dan za prijateljstvo

 

Dan za prijateljstvo je celodnevna delavnica, na kateri se učenci preko pogovora, pravljic, ustvarjanja in iger naučijo prepoznavati svoja čustva in čustva drugih, sprejemanja drugačnosti, raziskujejo moč besed ter kako se postaviti zase na pravilen način. Delavnice so namenjene učencem od  1. do 3. razreda.

Delavnice za otroke in mladostnike

 

Namen delavnic je povečati občutljivost učencev do vrstniškega nasilja, krepiti empatijo, čustvene in socialne veščine, ter nasloviti vlogo opazovalcev v krogu vrstniškega nasilja. Delavnice izvajamo za otroke in mladostnike v osnovni šoli, dnevnih in mladinskih centrih. 

Rozi in Grom

 

Delavnica Rozi in Grom je namenjena otrokom v vrtcu.

Otroci preko lutkovne predstave prepoznavajo svoja čustva in čustva drugih, krepijo empatijo, prepoznavajo nesprejemljive oblike vedenja in raziskujejo pomen besede "postaviti se zase". V predstavi otroci aktivno sodelujejo in s svojimi predlogi spreminjajo njen razplet.

Majhen del želje po spremembi, je prvi korak do velikih sprememb.

Dobrodošli na spletni strani društva za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja, SPREMEMBA.si

 

Povečati občutljivost za pojav vrstniškega nasilja. 

 

Prispevati k razvoju potrebnih kompetenc za ustrezno soočanje in spoprijemanje z vrstniškim nasiljem. 

 

S krepitvijo čustvenih in socialnih veščin prispevati k oblikovanju kulture nenasilja.

Stereotipi, predsodki in medvrstniško nasilje

 

Projekt izvajamo v sodelovanju s KUD Transformator, na srednjih šolah v Ljubljani. Delavnice potekajo po metodi gledališča zatiranih. Dijakom odigramo primer vrstniškega nasilja, ter jih pozovemo, da s svojimi predlogi spremenijo razplet predstave. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino.

Moji prijatelji in jaz

 

Program se izvaja na štirih osnovnih šolah v Ljubljani in je sofinanciran iz strani Mestne občine Ljubljana, Urada za preprečevanje zasvojenosti. Namen programa je razvijati spoštovanje do sebe in drugih, razumevanje svojih čustev in čustev drugih, ter prispevati k celostnemu razvoju otrok.

#povejnaglas

 

Projekt #povejnaglas je namenjen vsem mladim, ki jih zanima fotografija, imajo izkušnjo z vrstniškim nasiljem in bi želeli s svojo zgodbo pomagati vsem tistim, ki doživljajo podobno. Prvo srečanje bo potekalo v sredo, 18.10.2017, v Četrtnem mladinskem centru Šiška. 

Projekt sofinancira Javni zavod Mladi zmaji.

regenerate