SPREMEMBA.si

Pridružite se nam pri ustvarjanju SPREMEMB!

M: 031 245 555

E: info@drustvo-sprememba.si

Dan za prijateljstvo

 

Dan za prijateljstvo je celodnevna delavnica, na kateri se učenci preko pogovora, pravljic, ustvarjanja in iger naučijo prepoznavati svoja čustva in čustva drugih, sprejemanja drugačnosti, raziskujejo moč besed ter kako se postaviti zase na pravilen način. Delavnice so namenjene učencem od  1. do 3. razreda.

Rozi in Grom

 

Otroci preko lutkovne predstave prepoznavajo svoja čustva in čustva drugih, krepijo empatijo, prepoznavajo nesprejemljive oblike vedenja in raziskujejo pomen besede "postaviti se zase". V predstavi otroci aktivno sodelujejo in s svojimi predlogi spreminjajo njen razplet. Delavnica je namenjena otrokom od 3. do 6. leta starosti.

Jaz. Ti. Mi.

Delavnice za dnevne in mladinske centre

Na delavnicah otroci in mladostniki, preko različnih socialnih in  improvizacijskih iger, prepoznavajo svoja čustva in čustva drugih, se jih učijo izražati na primeren način, upoštevati perspektive drugih, vadijo aktivno poslušanje ter vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnih odnosov.

Srčne delavnice

 

Srčne delavnice so namenjene učencem od 1. do 9. razreda. Namen delavnic je krepiti čustvene in socialne veščine pri učencih, empatijo, medsebojno sodelovanje in prijateljstvo, ter s tem prispevati k oblikovanju okolja, v katerem se bo vsak učenec počutil varno in sprejeto.  

O nas

Društvo SPREMEMBA.si je nevladna organizacija, za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja.

 

Verjamemo, da ima vsak otrok pravico odraščati in šolati se v okolju, kjer se počuti varno in sprejeto. Če otrok doživlja vrstniško nasilje, je ta pravica kršena. Z večanjem občutljivost do vrstniškega nasilja, spodbujanjem pozitivnih oblik vedenja in krepitvijo socialnih veščin, prispevamo k oblikovanju pozitivnega šolskega okolja.

 

Če se bomo o vrstniškem nasilju pogovarjali že zgodaj, bomo preprečili, da bi se takšno vedenje nadaljevalo in stopnjevalo, ter poskrbeli, da bo šola prostor, v katerem bodo imeli vsi učenci enake možnosti za učenje in osebnostni razvoj.

 

Naše poslanstvo

Majhen del želje po spremembi, je prvi korak do velikih sprememb.

Dobrodošli na spletni strani društva za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja, SPREMEMBA.si

Avtorske pravice, 2017. Društvo SPREMEMBA.si. Vse pravice pridržane.

 

Povečati občutljivost za pojav vrstniškega nasilja. 

 

Prispevati k razvoju potrebnih kompetenc za ustrezno soočanje in spoprijemanje z vrstniškim nasiljem. 

 

S krepitvijo čustvenih in socialnih veščin prispevati k oblikovanju kulture nenasilja.

"POGLEJ IN SPREMENI!" Spregovoimo o vrstniškem nasilju

Projekt izvajamo v sodelovanju s KUD Transformator, na srednjih šolah v Ljubljani. Na delavnici dijaki spoznajo različne oblike vrstniškega nasilja in raziskujejo svojo vlogo pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja. Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino.

Srčne delavnice - sr(e)čni otroci

 

Program se izvaja na štirih osnovnih šolah v Ljubljani in je sofinanciran iz strani Mestne občine Ljubljana, Urada za preprečevanje zasvojenosti. Namen programa je razvijati spoštovanje do sebe in drugih, razumevanje svojih čustev in čustev drugih, ter prispevati k celostnemu razvoju otrok.

#povejnaglas

 

Projekt #povejnaglas je potekal v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji, Vizualnimi komunikacijami in mladimi obiskovalci Četrtnega mladinskega centra Šiška. V okviru projekta so mladi s pomočjo fotografije krepili občutljivost do vrstniškega nasilja, spoznavali različne oblike nasilja in raziskovali možne načine za soočanje s tem problemom. Iz nastalih fotografij smo oblikovali kartice, ki so namenjene krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter odpirajo pogovor o medosebnih odnosih in vrstniškem nasilju.