Strokovni aktiv Gledališče za družbene spremembe je namenjen strokovnim delavcem in delavkam v vzgojno izobraževalnih zavodih, dnevnih in mladinskih centrih. Sestavljen je iz sklopa 12 delavnic, preko katerih udeleženci spoznavajo sebe in svoja čustva, krepijo komunikacijo in medsebojne odnose, naslavljajo stiske in težave s katerimi se pri svojem delu srečujejo, ter raziskujejo možne rešitve za njih.

V okviru sklopa dvanajstih delavnic udeleženci pridobijo znanje in veščine, ki jih lahko prenesejo v svoje vsakodnevno delo, hkrati pa delavnice pozitivno prispevajo k oblikovanju pozitivnih medosebnih odnosov. Na aktivu spoznajo metodo gledališča za družbene spremembe (gledališče zatiranih) in pripravijo predstavo za ostale strokovne delavce.

 

Delavnica za mlade

Delavnica je namenjena učencem zadnje triade osnovne šole in dijakom v srednji šoli.

Cilj delavnice je dvigniti občutljivost do vrstniškega nasilja in mlade spodbuditi, da o njem spregovorijo. Poteka po metodi gledališča za družbene spremembe (gledališče zatiranih ) - forumsko gledališče.

Mladim odigramo kratko predstavo, preko katere spoznajo različne oblike vrstniškega nasilja. Po kratki debati jih povabimo, da s svojimi predlogi spremenijo razplet naše zgodbe. Mladi v predstavi aktivno sodelujejo, se spremenijo v "igralce" in spoznajo pomembnost vloge opazovalcev pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja.

 

"Gledališče zatiranih (gledališče za družbene spremembe) predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu."

Strokovni aktiv

GLEDALIŠČE ZA DRUŽBENE SPREMEMBE