1234
20190313_145557.jpg

Razredna stopnja

Predmetna stopnja

Delavnica je namenjena krepitvi pozitivnih medosebnih odnosov in ozaveščanju o vrstniškem nasilju. Na delavnici preko igre in pogovora krepimo občutljivost učencev do vrstniškega nasilja, ter spodbujamo vlogo opazovalcev pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja.

Delavnica traja dve šolski uri ali kot sklop treh delavnic, v trajanju ene šolske ure.

Ustvarjalne delavnice za krepitev čustvenih in socialnih veščin

Za več informacij o delavnicah, nam pišite ali nas pokličite.

SRČNE DELAVNICE

Na delavnici preko različnih iger, pogovora in ustvarjanja krepimo čustvene in socialne veščine pri učencih in učenkah (prepoznavanje in izražanje čustev, samospoštovanje, nenasilna komunikacija, medosebni odnosi, empatija). 

Učenci preko igre vadijo, kako biti dober prijatelj in prispevati k boljšim odnosom v razredu. Prisluhnejo Kamišibaj zgodbici, ki govori o sprejemanju drugačnosti in preko ustvarjanja spoznajo svet čustev, moč besed in pomen pravega prijateljstva. Delavnica traja dve šolski uri.

INTERESNA DEJAVNOST ČUSTVARJALNICE

Čustvarjalnice so interesna dejavnost, namenjena učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Na Čustvarjalnicah preko pogovora in ustvarjanja spoznavamo čustva, krepimo samospoštovanje, spoštovanje in empatijo, ter odpiramo prostor za pogovor o vsakodnevnih stiskah, s katerimi se otroci soočajo. 

Otroci vsak teden ustvarijo nekaj novega in preko ustvarjanja krepijo čustvene in socialne veščine. V skupini se učijo medsebojnega poslušanja, sodelovanja in spoštovanja. 

Čustvarjalnice potekajo enkrat tedensko, v prostorih šole in trajajo 60 minut.