20160409_125659

ROZI IN GROM

Spoštovanje, medsebojna pomoč, sočutje in prijateljstvo so pomembne vrednote, ki jih moramo naslavljati in spodbujati že zgodaj.  S tem namenom otroke v vrtcu obiščeta Rozi in Grom. Preko lutkovne predstave jih spodbudita k razmisleku, kaj pomeni biti prijatelj, kaj narediti, ko nam neko vedenje ni všeč in kako se primerno odzvati. Na delavnici otroci aktivno sodelujejo in s svojimi predlogi spreminjajo njen razplet.

Cilj predstave je krepiti čustvene in socialne veščine pri otrocih, empatijo, medsebojno sodelovanje in prijateljstvo, z namenom prispevati k oblikovanju okolja, v katerem se bodo otroci počutili varno in sprejeto.

Predstava je namenjena otrokom od 4. do 7. leta starosti.