20190423_110535

Dobrodošli na spletni strani društva Sprememba.

Sprememba, društvo za čustveni in socialni razvoj je nevladna organizacija, katere poslanstvo je s krepitvijo čustvenih in socialnih veščin, prispevati k oblikovanju okolja v katerem se bo vsak otrok počutil varno in sprejeto. Društvo Sprememba je bilo ustanovljeno leta 20014., z namenom dvigniti občutljivost družbe do vrstniškega nasilja in prispevati k zmanjševanju le tega. Z leti delovanja smo prišli do spoznanja, da so pri zmanjševanju nasilja med otroci in mladostniki, ključnega pomena čustvene in socialne veščine. Čustveno in akademsko učenje sta tesno povezana in pomembno je, da hodita z roko v roki. Poleg branja, pisanja, računanja in drugega znanja, ki ga otroci pridobijo v šoli, morajo imeti  tudi znanje  o čustvih, samospoštovanju, reševanju problemov, medosebnih odnosih in še in še. Veseli smo, da jim pri tem lahko pomagamo tudi mi. 

Pri našem delu nas podpira Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za projekte, Javni zavod Mladi zmaji, Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Moste in drugi.

Hvaležni smo za vsako letno sodelovanje z Osnovno šolo n.h. Maksa Pečarja, Osnovno šolo Trzin, Osnovno šolo Hinka Smrekarja, Osnovno šolo Ketteja in Murna, Vrtcem Najdihojca Ljubljana, Dnevnim centrom za otroke in mladostnike OM, Klubom prijateljev mladine Marindolus in drugimi, ki prekrižajo naše poti.

Leta 2019 smo pridobili status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

PRIJAZNE BESEDE, KI SO NAM JIH NAMENILI DRUGI

DRUGE DEJAVNOSTI DRUŠTVA